Toimumise aeg: 20. oktoober 2019 

Korraldaja: kalastussport.ee 

Info: Sten Urbanik,+372  53 85 4310

Võistluskoht: Aheru järv, Oore telkimisala, Valgamaa

Kogunemine: https://kaart.delfi.ee/?bookmark=bc28ddd3076678b509ff1fc4bd754b86

Registreerimine: sten.urbanik@gmail.com 

Võistlusklassid: mehed, naised,  noored kuni 15. aastat (15 a. k.a.) 

 • Eraldi võistlusklass kaldalt.

Facebook: https://www.facebook.com/events/2504668722930738/

Osavõtutasu:

 • Tasumine kohapeal. Palume kaasa võtta täpne raha.

 • 15 eurot, 

 • Noored kuni 15 a. (k.a.) tasuta

 • pensionärid 10 eurot

 • õpilased (kuni 25. aastat) 10 eurot

Ajakava:

Kogunemine, paatide vette laskmine: 8.00-9.00

Registreerimine: 09.00-10.00

Võistluspüük: 10.00-15.00

Kaalumine: 15.00-15.30

Autasustamin: 16.00

MÄRKUSED:

 • Noortel päästevesti kasutamine kohustuslik!

 • Soovi korral võimalik kalade vabastamine elusalt.

 • Püüda võib kogu järve ulatuses.

 • Soovitatav võistlejate vaheline  kaugus 25 meetrit.

 • Puuduvad piirangud mootori võimsusele.

 • Võistlejal peab olema tasutud harrastuspüügiõigusetasuVõistlusreeglid:

1. Püüda võib kogu järve ulatuses.

2. Arvesse läheb võistluse ajal püütud kalade kogukaal vastavalt iga püüdja kohta.

3. Mitmekesi paadis olevate võistlejate saak jagatakse osavõtvate liikmete arvuga.

4.Püügikalad  haug, ahven, koha.

5. Kaalumisele lähevad haugid (L- 46 cm) ja kohad (L-46 cm), ahven (L-20 cm)

6. Püük toimub paatidest ja kaldalt. Paadisolijate arvu ei piirata. Paadis võivad olla korraga nii mehed, naised, noored.

7. Püüda võib ainult  peale starti 10.00 ja olema tagasi samas kohas täpselt kell 15.00.

8. Kõigil paadisolijatel soovitav kanda päästeveste. Noortel päästevesti kasutamine kohustuslik!

9. Paatidel on lubatud kasutada mootorit. Võimsus pole piiratud!

10. Abivahendina võib kasutada kajaloodi, vöörimootorit, kahva jne.

11. Soovitatav kaugus paatide vahel on vähemalt 25 meetrit.

12. Püüda võib korraga kahe püügivahendiga.

13. Lubatud on lisaks spinningupüügile trollimine.

14. Püügivahendiks on spinning, mis koosneb ridvast, rullist ja landist.

15. Keelatud on kasutada söödana eluskalu.

16. Kõik võistlejad on võistluseajal oma vastutusel.

17. Võistlejal peab olema tasutud harrastuspüügiõigusetasu

18. Võistlejad on kohustatud järgima kehtivaid kalapüügieeskirju.

19.  Võistlejate vaheline suhtlus peab olema sõbralik ning üksteise kalapüügiruumi austav.

20  Võistlejad on kohustatud võistlustel tekkinud prügi tooma kaldale selleks ettenähtud kohta.

21. Kaasvõistlejate tahtlik segamine on keelatud.

22. Korraldajatel on õigus muuta võistlustingimusi.

23. Võistluste peakohtuniku sõna on otsustav ja lõplik.Tulemuste tühistamine ja karistused:

Võistleja diskvalifitseeritakse ja ta tulemused tühistatakse järgmistel juhtudel:

a) kalapüügi õigusaktide rikkumise korral (kalapüügieeskiri, kalapüügiseadus) 

b) võistlusmääruse rikkumise juhtudel

c) kui võistleja väljub tsoonist ilma kohtuniku loata.

d) kui võistleja esitas kaalumiseks mitte tema poolt püütud või varem püütud kalad

e)püüdis väljaspool tsooni.

f) võistleja toob kaalumisele alamõõdulised kalad.

Apellatsioonid: Kui keegi näeb võistluse ajal mõne võistleja poolt võistlustingimuste rikkumist, tuleb sellest koheselt teavitada kohtunikke. Proteste võetakse vastu kuni 15 minutit peale võistluse lõppu. 

Paremusjärjestus: Paremusjärjestus selgitatakse kalade kaalumise teel. Võitjaks osutub see võistleja, kelle saak on kaaluliselt kõige suurem. Kui esikolmikus on kaks või enam võrdse tulemusega võistlejat, lähevad kohad jagamisele ja auhinnajaotuse määrab loos. 

Autasustamine: Karikate, medalite, diplomite ja meenetega autasustatakse parimaid. Samuti suurima koha ja ahvena püüdjat.