Võistluse eesmärk:  Spinningupüügi propageerimine
Toimumise aeg: 15. oktooberi 2017
Korraldaja: kalastussport.ee

Registreerimine: sten.urbanik@gmail.com
Osavõtutasu: 12 eurot, noored kuni 16.aastat tasuta,

pensionärid  6 eurot, õpilased(kuni 25. aastat) 6 eurot

Võistluskoht: Aheru järv, Valgamaa
Kaart:

Võistlusklassid: (mehed, noored kuni  16.aastat, naised )
Info: Sten Urbanik, 53854310

Ajakava:

Kogunemine, paatide vette laskmine 8.00-9.00  

Registreerimine 09.00-10.00

Võistluspüük 10.00-15.00

kaalumine 15.00-15.30

Autasustamin 16.00

 

Võistlusreeglid:

1. Võisteldakse noorte-, naiste- ja meeste klassis. Noored kuni 16 a.

2. Arvesse läheb võistluse ajal püütud kalade kogukaal vastavalt iga püüdja kohta.

3. Püügikaladeks on haug, ahven, koha.

4. Kaalumisele lähevad haugid (L- 46 cm) ja kohad (L-46 cm), ahvenal (L-20 cm)

5. Püük toimub paatidest. Paadisolijate arvu ei piirata.

6. Mitmekesi paadis võistlejate saak jagatakse paadis püüdmisest osavõtvate liikmete arvuga.

7. Püüda võib ainult paadist peale starti 10.00  ja olema tagasi samas kohas täpselt kell 15.00.

8. Kõigil paadisolijatel soovitav kanda päästeveste. Noortel päästevesti kasutamine kohustuslik!

9. Paatidel on lubatud kasutada mootorit.

10. Abivahenditeks võib kasutada kajaloodi, kahva ja sumpa.

11. Soovitatav kaugus paatide vahel on vähemalt 25 meetrit

12. Püüda võib korraga kahe püügivahendiga .

13. Lubatud on lisaks spinningupüügile trollimine.

14. Püügivahendik on spinning, mis koosneb ridvast, rullist ja landist.

15. Keelatud on kasutada söödana eluskalu.

16. Kõik võistlejad on võistluseajal oma vastutusel.

17. Püügil spinninguga peab olema tasutud harrastuspüügiõigusetasu

18. Võistlejad on kohustatud järgima kehtivaid kalapüügieeskirju.

20. Korraldajatel on õigus muuta võistlustingimusi.

21. Võistluste peakohtuniku sõna on otsustav ja lõplik

 

Tulemuste tühistamine ja karistused:

1.Võistleja diskvalifitseeritakse ja ta tulemused tühistatakse järgmistel juhtudel:

a) kalapüügi õigusaktide rikkumise korral (kalapüügieeskiri, kalapüügiseadus)

b) võistlusmääruse rikkumise juhtudel

c) kui võistleja väljub tsoonist ilma kohtuniku loata.

d) kui võistleja esitas kaalumiseks mitte tema poolt püütud või varem püütud kalad

e)püüdis väljaspool  tsooni.

f) võistleja toob kaalumisele alamõõdulised kalad.

 

 

 

 

 

 

 

Apellatsioonid:

1. Kui keegi näeb võistluse ajal mõne võistleja poolt võistlustingimuste rikkumist, tuleb sellest koheselt teavitada kohtunikke. Proteste võetakse vastu kuni 15 minutit peale võistluse lõppu.

Paremusjärjestus:
1. Paremusjärjestus selgitatakse kalade kaalumise teel. Võitjaks osutub see võistleja, kelle saak on kaaluliselt kõige suurem. Kui esikolmikus on kaks või enam võrdse tulemusega võistlejat, lähevad kohad jagamisele ja auhinnajaotuse määrab loos.

Autasustamine: Karikate, medalite, diplomite ja meenetega autasustatakse klasside kolme paremat. Samuti suurima koha ja ahvena püüdjat.